Vragen

 
 
 

Heb je vragen over de rekentoets? Bekijk dan de onderstaande vragen. Staat je vraag er niet bij? Mail dan vooral naar rekentoets@laks.nl!

Algemeen

 
 
 

Wat is de rekentoets?

Sinds schooljaar 2013-2014 moeten scholieren in het voortgezet onderwijs de rekentoets maken. In het onderwijs en in de samenleving waren namelijk zorgen over de rekenvaardigheden van scholieren. Er zijn toen niveaus opgesteld die vertellen hoe goed scholieren op bepaalde momenten in hun leerloopbaan zouden moeten zijn in rekenen. Deze niveaus heten de referentieniveaus. Met de rekentoets wordt getest of je op het rekenniveau zit dat hoort bij jouw schooltype (vmbo, havo, vwo).

 

Over de totstandkoming van de rekentoets is een filmpje gemaakt.

Hoe ziet de rekentoets er uit?

(Er zijn verschillende rekentoetsen, zie hiervoor de vraag "Op welke niveaus kun je de rekentoets maken?" in de categorie 'Soorten en afnameperiodes'.)

 

Voor het niveau 2F bestaat de toets uit 45 vragen en duurt 90 minuten. Voor de 3F-toets heb je 120 minuten om 45 vragen te maken.

 

De rekentoets is opgedeeld in twee onderdelen. Onderdeel 1 bevat de opgaven waarbij geen rekenmachine gebruikt mag worden. Onderdeel 2 bestaat uit de opgaven waarbij je de computerrekenmachine mag gebruiken. Binnen beide onderdelen kan heen en weer worden gebladerd. Als je begonnen bent aan onderdeel 2, kun je niet meer terug naar onderdeel 1.

Wanneer krijg ik mijn cijfer voor de rekentoets?

Je ontvang het cijfer ongeveer een maand nadat je de rekentoets hebt gemaakt. Je krijgt dit via je school. Je hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets komt op je cijferlijst te staan. Voor vmbo-bb is dit anders: hier komt het cijfer op een bijlage bij de cijferlijst.

Mag ik mijn eigen rekenmachine gebruiken?

Je mag niet je eigen rekenmachine meenemen. Je gebruikt de rekenmachine die in het  examenprogramma op de computer is ingebouwd. Bij de ER-toets mag je wel je eigen rekenmachine meenemen. Je mag ook dan de ingebouwde computerrekenmachine gebruiken.

 

Andere hulpmiddelen bij rekentoets
Kladpapier gebruiken mag wel en dat raden we ook aan. Je leraar deelt dit uit. Zorg dus voor een pen. Daarnaast mag je net zoals bij centrale examens een woordenboek gebruiken bij het maken van de rekentoets.

Hoe kun je oefenen voor de toets?

Per niveau zijn voorbeeldtoetsen (inclusief antwoorden) beschikbaar waarmee je kunt oefenen. Deze zijn te vinden op rekentoetsvo.cito.nl en op oefenen.facet.onl. De opgaven uit de centrale examens van het mbo zijn ook geschikt voor het VO. Voor leerlingen die de ER-toets maken is oefenmateriaal beschikbaar via examenblad.nl.

Dyscalculie/dyslexie

 
 
 

Ik heb dyslexie, van welke aanpassingen kan ik gebruik maken?

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd tijdens de rekentoets. Je kunt dan ook gebruik maken van een door de computer voorgelezen versie van de rekentoets. Dit regel je via je school.

 

Let op! Soms is het best moeilijk om met zo'n voorgelezen versie van de rekentoets te werken. Vraag daarom aan je school of je daarmee kunt oefenen.

Ook voor leerlingen met een visuele beperking geldt dat ze een aangepaste versie kunnen krijgen. Dat geldt voor elk examen.

Ik heb dyscalculie. Wat nu?

Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie mogen een andere rekentoets maken, de ER-toets. Doe je vmbo, dan maak je de 2ER toets. Havisten en vwo’ers maken de 3ER toets.

 

Deze toetsen verschillen in het soort vragen en er zijn andere hulpmiddelen toegestaan, zoals rekenkaarten. De ER-toets is niet gemakkelijker, maar wel beter te maken als je rekenproblemen hebt. De toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen duurt 30 minuten langer: 150 minuten op niveau 3F (3ER), op niveau 2F (2ER) 120 minuten.

 

Dat je de ER-toets gedaan hebt, komt op je cijferlijst te staan. Vooralsnog geldt er voor leerlingen die de rekentoets ER hebben gemaakt geen doorstroombeperking, dus ook niet naar de pabo of andere lerarenopleidingen

 

Het is ook mogelijk om na het maken van een ER-toets de reguliere rekentoets proberen te halen. Daarnaast is het ook mogelijk om de ER-toets mondeling te doen. Tijdens zo'n mondeling wordt niet alleen gelet op het antwoord dat je geeft, maar krijg je ook ruimte om je antwoord uit te leggen. Dit is voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en faalangst. Dan moet je wel al eerder de ER-toets hebben gemaakt. Let op! Als je hiervoor opgegeven wilt worden moet jouw school dat doen voor 25 maart. Op zaterdag 17 juni wordt de mondeling ER-toets dan afgenomen.

Wanneer heb je recht op een ER-toets?

Niet iedereen kan zomaar een ER-toets maken, dit moet de school voor je regelen. Je hebt een dyscalculieverklaring nodig om deze toets te kunnen maken, of een dossier waaruit blijkt dat je ernstige rekenproblemen hebt. De ER-toets is niet makkelijker, maar wel beter te maken als je ernstige problemen met rekenen hebt. Je kunt online een ER-voorbeeldtoets  bekijken.

Inhalen & herkansen

 
 
 

Kan mijn school mij verplichten om te rekentoets te herkansen?

Ja, een school mag een leerling beste verplichten om de rekentoets meer keren te maken. Ze hebben de plicht er voor te zorgen dat leerlingen hem minimaal één keer maken, want als er geen rekentoets is gemaakt, kan de leerling niet slagen.

Vervolgens is in de wet geregeld dat een leerling recht heeft op tenminste 4 toetsmogelijkheden, dus een school is verplicht om 4 kansen te organiseren. Wel is het aan de leerling om zelf actief aan te geven of ze ook van die kansen gebruik willen maken. Maar er is inderdaad nergens verboden dat een school deelname aan tenminste twee, drie of vier pogingen verplicht stelt. Een school kan dat natuurlijk regelen in zijn eigen examenreglement.

 

Ik ben naar een ander schoolniveau gegaan, moet ik de toets opnieuw maken?

Van vmbo-bb naar vmbo-kb/gl/tl: Als je op bb de 2F rekentoets gemaakt hebt, dan hoef je op een hoger vmbo-niveau de rekentoets niet opnieuw te maken. Heb je de 2A toets gemaakt? Dan moet je de 2F rekentoets maken.

 

Van vmbo-gl/tl naar havo: Op de havo wordt de rekentoets op niveau 3F gemaakt. Heb je een 3F-cijfer op je vmbo-cijferlijst? Dan hoef je de rekentoets niet opnieuw op de havo te maken. Heb je een 2F-cijfer op je vmbo-cijferlijst? Dan moet je op de havo wel de rekentoets 3F maken.

 

Van havo naar vwo: De rekentoets op vwo en havo is dezelfde. Heb je een havo-diploma met daarop een cijfer voor de rekentoets? Dan hoef je de rekentoets niet opnieuw te maken.

 

Van vwo naar havo:  Heb je de rekentoets gehaald, maar ben je gezakt  en ga je nu naar havo op een reguliere middelbare school? Dan moet je de rekentoets opnieuw maken. Ga je naar de vavo, dan neem je je cijfer voor de rekentoets mee. Als je van vwo 5 naar havo 5 gaat, mag je het cijfer van de rekentoets meenemen.

 

Van havo naar vmbo: Heb je de rekentoets gehaald op de havo, maar ben je gezakt en ga je nu naar vmbo-tl op een reguliere middelbare school? Dan moet je de rekentoets opnieuw maken. Ga je naar de vavo, dan neem je je cijfer voor de rekentoets mee. Als je van havo 4 naar vmbo 4 gaat, mag je het cijfer van de rekentoets meenemen.

Ik ben gezakt, moet ik de rekentoets opnieuw maken?

Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je zakt, je moet de rekentoets dus opnieuw maken. Als je naar het vavo gaat, dan gelden er andere regels. Kijk hiervoor bij onderwerp ‘Staatsexamens/vavo’.

Ik ben blijven zitten, moet ik de rekentoets opnieuw maken?

Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je blijft zitten, je moet de rekentoets dus opnieuw maken.

Als je overstapt van vwo 5 naar havo 5 of van havo 4 naar vmbo 4, dan mag je wel je eerder behaalde hoogste cijfer houden.

Hoe vaak en wanneer mag je de toets herkansen?

In het voortgezet onderwijs heb je recht op vier kansen in de laatste twee schooljaren. Je hebt maximaal drie kansen in het laatste jaar. Bij een herkansing telt niet het laatste cijfer, maar het hoogste cijfer. Als je op het vmbo zit, mag je de rekentoets ook op een hoger niveau proberen te halen.

Inzage & openbaarheid

 
 
 

Hoe kan ik de rekentoets inzien?

Je mag jouw rekentoets na afloop inzien. Je mag je gemaakte werk inzien, de toetsvragen, de juiste antwoorden en score per toetsvraag. Je docent mag jouw gemaakte toets ook inzien. Je kunt de toets inzien direct na de afnameperiode tot een maand nadat de cijfers bekend zijn geworden. Je mag jouw toets alleen inzien achter gesloten deuren en je mag geen aantekeningen maken. Via je school hoor je hoe dit precies gaat. Bespreek samen met je docent wat goed ging en waar je je nog kunt verbeteren.

 

Wordt de toets openbaar gemaakt?

De rekentoets is een digitale toets. Er bestaan verschillende versies van de rekentoets. De rekentoets wordt niet standaard na het maken ervan openbaar gemaakt. Er zijn namelijk nog niet genoeg opgaven beschikbaar in de zogenoemde opgavenbank. Na 1 juli worden vrijwel alle opgaven van het jaar daarvoor openbaar gemaakt.

Mbo

 
 
 

Krijg ik vrijstelling voor de rekentoets op het mbo?

Heb je de 3F rekentoets gehaald?

 

En rond je je mbo4-opleiding  binnen 2 jaar af? Dan kun je hier gebruik van maken.

Ik doe mbo, hoe zit dit dan?

Alle informatie op deze site gaat over het voortgezet onderwijs. Doe je een mbo-opleiding? Kijk dan op www.jobmbo.nl.

Slagen

 
 
 

Moet ik de toets halen om te slagen?

VWO: In schooljaar 2017/2018 zijn de regels over de rekentoets voor vwo veranderd. Je mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde één eindcijfer 5 halen. Dit geldt niet voor de rekentoets. Het resultaat van de rekentoets telt dus niet mee om te kunnen slagen. Wel is het zo dat het cijfer voor de rekentoets nog steeds op je cijferlijst komt te staan. Als je met het resultaat op de rekentoets cum laude kunt slagen kun je er in schooljaar 2017/2018 voor kiezen de rekentoets wel te laten meetellen.

HAVO/VMBO: In het schooljaar 2017/2018 moet je de toets gemaakt hebben om te kunnen slagen. Het maakt voor het slagen dus niet uit welk cijfer je gehaald hebt. Wel komt het cijfer op je cijferlijst te staan (havo/vmbo-kb/gl/tl), voor vmbo-bb’ers komt het cijfer op een bijlage bij het diploma.

Soorten & afnameperiodes

 
 
 

Op welke niveaus kun je de rekentoets maken?

Er zijn verschillende soorten toetsen: 3F, 3S, 2F, 2A, 3ER en 2ER.

 

Havo/vwo
Op havo/vwo moet je de 3F toets maken.

 

Vwo
In maart 2017 is er voor 5de en 6de jaars vwo-leerlingen een mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot ter voorbereiding op de invoering van de 3S-rekentoets, deze is moeilijker dan de 3F. De 3S-toets kan naast de rekentoets 3F worden afgenomen, maar je moet op het vwo altijd de rekentoets 3F afleggen. Zolang de rekentoets 3S nog een pilot is wordt je cijfer voor de 3S toets NIET als zodanig op de cijferlijst vermeld. Deelname aan de pilot 3S geldt als een extra kans. Mocht je 3S-cijfer hoger zijn dan het 3F- of 3ER-cijfer dan mag het als 3F-cijfer op de cijferlijst vermeld worden. Scholen kunnen er voor kiezen om deelnemers aan de 3S-pilot een verklaring bij het diploma mee te geven waarop is aangegeven dat ze de 3S-toets hebben afgelegd en welk resultaat daarbij is behaald.

 

Vmbo
Op vmbo maak je de 2F toets. Je mag de toets ook op 3F maken.
Op vmbo-bb mag je in plaats van niveau 2F ook de rekentoets op het lagere niveau 2A doen. Maar als je later wilt doorstuderen op mbo-niveau 3, dan moet je niveau 2F gehaald hebben.

Voor sommige scholieren is het erg moeilijk om de toets te halen omdat ze niet goed in rekenen zijn. De ER-toets is een speciale toets voor scholieren met ernstige rekenproblemen. De 3ER toets is voor vwo’ers en havisten met ernstige rekenproblemen, de 2ER toets voor vmbo’ers met ernstige rekenproblemen. Zie voor meer informatie over de ER toets het kopje ‘Rekentoets met dyscalculie of dyslexie’.

Waarom had mijn klasgenootje een andere toets dan ik?

Het is de bedoeling dat je de rekentoets zélf haalt. Om daarvoor te zorgen zijn er verschillende versies van de rekentoets in gebruik. Daarom kan het zijn dat jij een andere toets krijgt dan je klasgenoot. Het niveau van alle versies is gelijk.

Staatsexamens & vavo

 
 
 

Ik doe eindexamen via de vavo, hoe zit het dan?

Als je eindexamen doet via de vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs), moet je ook de rekentoets gemaakt hebben. Heb je deze al gemaakt toen je op een reguliere middelbare school zat? Dan hoef je de toets niet opnieuw te maken. Dit geldt alleen als je een 4 of hoger hebt gehaald. Heb je op je reguliere middelbare school een 3 of lager gehaald? Dan moet je de rekentoets op het vavo wel maken.

Ik doe eindexamen via het staatsexamen, hoe zit het dan?

Als je eindexamen doet via het staatsexamen, moet je ook de rekentoets maken. Meld je dus ook aan voor de rekentoets tijdens je inschrijving. Je mag de rekentoets bij de staatsexamens alleen vaker dan één keer per examenjaar doen als je in dat jaar op gaat voor een diploma. Wil je in een jaar wel een staatsexamen doen zonder een diploma te halen, dan mag je de rekentoets één keer afleggen.

to the top!