Het LAKS wenst
je veel succes met
de rekentoets!

Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de Rekentoets mee in de kernvakkenregeling op het VWO

 
 
 

Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de rekentoets mee in de kernvakken regeling voor het VWO. Dit betekent dat je voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde én de Rekentoets maar één 5 als eindcijfer mag hebben.

De Rekentoets telt ook in schooljaar 2016-2017 niet mee voor het gemiddelde voor je centraal examens, dat een 5.5 moet zijn.

Ook telt de Rekentoets in het schooljaar 2016-2017 niet mee voor de compensatieregeling. Dit betekent dat je een 5 op de rekentoets niet hoeft te compenseren met een 7, of andersom; dat je de rekentoets kan gebruiken om een onvoldoende te compenseren. Ook zou je met een 5 op de rekentoets nog kunnen slagen met 2 andere onvoldoendes.

Een voorbeeld: Het gemiddelde van al je centraal examens is een 6.1. Je hebt een 5 voor de rekentoets, een 4 voor geschiedenis en een 5 voor Duits en verder drie 7-ens. Omdat geschiedenis en Duits geen kernvakken zijn, voldoe je aan de eis dat je maar één 5 op een kernvak mag halen.  Een andere belangrijke eis is dat wanneer je meer dan een onvoldoende hebt op eindlijst, je de onvoldoendes moet compenseren. De Rekentoets hoef je niet te compenseren, waardoor het geen tekortpunt oplevert. Hierdoor heb je nog 3 tekortpunten, 2 doordat je een 4 voor geschiedenis hebt gehaald en één doordat je een 5 voor Duits hebt gehaald. Omdat je drie keer een 7 op je eindlijst hebt, heb je drie overschotten. Deze 3 overschotten zijn voldoende om de drie tekorten weg te werken waardoor je met deze cijferlijst kan slagen.